Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website en alle aanverwante websites die worden onderhouden door Allurion Technologies, Inc. en/of zijn filialen ("Allurion"). De informatie op deze website wordt in beknopte vorm gepresenteerd, is algemeen van aard en wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt.

De informatie op deze site is alleen bedoeld om patiënten te helpen de Allurion Gastric Balloon beter te begrijpen als een optie voor de behandeling van gewichtsverlies. De inhoud is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies en dient niet te worden geïnterpreteerd als een behandelingsaanbeveling.

Alleen een arts die de mogelijkheid heeft gehad om persoonlijk met de patiënt te communiceren, met toegang tot de dossiers van de patiënt en de mogelijkheid om een gepaste opvolging uit te voeren, kan aanbevelingen doen voor de behandeling. Alleen een arts kan aanbevelingen voor behandeling geven en patiënten moeten altijd het advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener inwinnen met eventuele vragen over een medische aandoening. Noch de inhoud, noch enige andere dienst die door of via deze website wordt aangeboden, is bedoeld om te worden vertrouwd voor medische diagnose of behandeling, zonder tussenkomst van een arts. Negeer nooit medisch advies of vertraag het zoeken naar medisch advies vanwege iets dat u op deze website heeft gelezen.

De inhoud van deze website is bedoeld als een algemene informatiebron met betrekking tot het behandelde onderwerp en wordt uitsluitend verstrekt op basis van "AS IS" en "AS AVAILABLE". IN NOOIT WILL Allurion AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF CONSEQUENTIEELE SCHADEN AANWIJZENDE BUITEN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK, DE WEBSITE EN/OF EIGEN GEASSOCIEERDE INHOUD.

Deze website en de bijbehorende inhoud zijn beschermd door het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en het buitenland. U gaat ermee akkoord de website of delen ervan niet te kopiëren of te verwijderen (inclusief door middel van geautomatiseerde scripts, spinnen, robots, crawlers, datamining tools of dergelijke), of het gebruik of de werking van de website te verstoren.

Allurion kan te allen tijde deze overeenkomst herzien of wijzigen of nieuwe voorwaarden stellen aan het gebruik van deze website. Dergelijke wijzigingen, herzieningen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving aan u, die zal worden gegeven door het plaatsen op de website.

DEZE WEBSITE GEEFT GEEN MEDISCH OF PROFESSIONEEL ADVIES.

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via contact@Allurion.com.