Privacybeleid

Ingangsdatum: 6 februari 2024 

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") beschrijft hoe en wanneer Allurion France S.A.S. ("Allurion", "wij", "ons" en/of "onze") uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u gebruik maakt van de website https://allurion.com en/of met Allurion communiceert via een ander contactkanaal (gezamenlijk de "Diensten"). Houd er echter rekening mee dat dit Privacybeleid geen betrekking heeft op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken die worden verzameld via de Allurion mobiele applicatie (de "App"). Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met de App, verwijzen wij u naar ons App Privacybeleid dat beschikbaar is in de App. 

Allurion France S.A.S., met maatschappelijke zetel te 6 Boulevard Montmartre 75009 Parijs, Frankrijk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verzamelt deze gegevens via uw interacties met onze Diensten. Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, bewaren, organiseren, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, herstellen, vergelijken, gebruiken, onderling verbinden, blokkeren, communiceren, verspreiden, verwijderen en ander gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid - daarom raden wij u aan het zorgvuldig te lezen. 

Verwijzingen in dit Privacybeleid naar het Allurion Programma, de Allurion ballon en de Allurion App omvatten, en dit Privacybeleid is van toepassing op, respectievelijk het Elipse® Programma, de Elipse® ballon en de Elipse® App in toepasselijke markten.   

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u onze Services gebruikt, kunnen we persoonsgegevens verzamelen wanneer u deze op de volgende manieren aan ons verstrekt: 

 

 • Allurion Programma: Als je meer wilt weten over het Allurion Programma, wordt je gevraagd om op onze website je gegevens in te vullen, zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, leeftijd, lengte en gewicht, postcode, de manier waarop je contact met ons wilt opnemen en je voorkeuren over hoe je verder wilt gaan met het Allurion Programma. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met onze customer care managers, die ervoor zullen zorgen dat een Allurion Adviseur contact met u opneemt om u meer vragen te stellen en mogelijk een afspraak te regelen met de door u geselecteerde deelnemende kliniek.  Let op: als er geen customer care managers in uw regio zijn, zullen we uw gegevens rechtstreeks delen met een deelnemende kliniek en zal deze kliniek contact met u opnemen. Je kunt je gegevens ook invoeren met behulp van onze Body Mass Index (BMI) calculator op de website om erachter te komen of je BMI lager of hoger is dan 27 en om te bepalen of het Allurion Programma geschikt voor je zou kunnen zijn. Verder zullen we je vragen om te bevestigen of je momenteel zwanger bent of borstvoeding geeft en/of je ooit een slokdarm- of buikoperatie hebt ondergaan (inclusief bariatrische chirurgie); dit is essentieel voor ons om te bepalen of je wel of niet kunt deelnemen aan het Allurion Programma.  
     
 • Allurion Kliniek: Om u te helpen bij het selecteren van uw deelnemende kliniek, wordt u gevraagd uw postcode op te geven. Als uw aanvraag bij ons uitmondt in een afspraak of een plaatsing, kan uw geselecteerde deelnemende kliniek uw naam en e-mailadres met ons delen, zodat we kunnen bepalen hoeveel afspraken leiden tot plaatsingen van onze Allurion ballon.  Klinieken worden beheerd door onafhankelijke derde partijen die verantwoordelijk zijn voor medische en gezondheidszorgbeslissingen, waaronder de geschiktheid van de Allurion ballon en het Allurion Programma voor patiënten.   
     
 • Gesprek met een Allurion Adviseur: Als een Allurion Adviseur contact met je opneemt, kunnen de details van je gesprek worden opgenomen voor trainings- en controledoeleinden. 
     
 • Uw vragen: Als je een toekomstige of bestaande Allurion-patiënt, een zorgprofessional of een andere persoon bent die contact met ons wil opnemen met een vraag in verband met het Allurion Programma of een andere vraag of zorg, wordt je gevraagd om je naam, e-mailadres, telefoonnummer, locatie en de details van je vraag op te geven. Je kunt ook onze live agent, sms- en chatbotfuncties of onze WhatsApp klikfunctie op onze website gebruiken om meer informatie te vragen. Als je deze chatfuncties gebruikt, wordt je gevraagd om je naam, telefoonnummer, e-mailadres, locatie en je voorkeuren op te geven over hoe er contact met je opgenomen moet worden om een afspraak te maken voor het terugbellen door een Allurion Adviseur. Onze chatfuncties kunnen worden gebruikt om u te helpen bij het bepalen of u in aanmerking komt om deel te nemen aan het Allurion Programma. Als u ervoor kiest om deze chatfuncties te gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt, wordt u, naast het verzamelen van uw naam en contactgegevens, gevraagd om uw postcode, leeftijd, geboortedatum, lengte, gewicht, zwangerschapsstatus, of u borstvoeding geeft en of u al dan niet een slokdarm- of buikoperatie heeft ondergaan (inclusief bariatrische chirurgie). Via onze chatfuncties kun je ook een afspraak maken met een Allurion Adviseur of een deelnemende kliniek.   

 

 • Betrokkenheid van de klant: Als u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent en het Allurion Programma in uw praktijk wilt aanbieden, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u of uw vertegenwoordigers verzamelen, zoals naam, contactgegevens, zakelijk adres en land. 
     
 • Webinars: Wanneer u zich inschrijft voor een webinar op onze website, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres op te geven. 
     
 • Informatie die we automatisch verzamelen: We verzamelen automatisch persoonlijke gegevens over u wanneer u onze Services gebruikt. Deze gegevens identificeren u niet direct (zoals uw naam of contactgegevens), maar kunnen de volgende informatie bevatten:  

 

 • "Apparaatgegevens", zoals het type en de versie van het besturingssysteem van uw computer of mobiele apparaat, fabrikant en model, browsertype, apparaattype (bijv. telefoon of tablet), IP-adres en unieke identificatoren; en  
 • "Online activiteitsgegevens", zoals pagina's of schermen die u hebt bekeken, hoe lang u op een pagina of scherm bent geweest, de website die u hebt bezocht voordat u naar onze website kwam, informatie over uw activiteit op een pagina of scherm, toegangstijden en toegangsduur 

Zoals veel bedrijven verzamelen wij deze informatie door middel van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën. Allurion kan deze informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop pagina's van de website zijn bezocht om de website te bewaken en te verbeteren. Allurion kan deze informatie ook gebruiken om u gerichte berichten te sturen. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid 

 Wanneer je informatie of inhoud deelt via onze Services, vragen we je goed na te denken over wat je openbaar wilt maken. 

 Als u ervoor kiest om uw kennissen uit te nodigen om meer te weten te komen over onze Services, dan doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en garandeert u dat u de nodige autorisaties en goedkeuringen hebt ontvangen nadat u de persoon aan wie de persoonsgegevens toebehoren naar behoren hebt geïnformeerd. 

ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE

Wanneer je onze Diensten gebruikt, kun je ervoor kiezen om je gezondheidsgerelateerde informatie te verstrekken zodat wij kunnen bepalen of je in aanmerking komt om deel te nemen aan het Allurion Programma of om te reageren op een vraag en/of zorg die je aan ons hebt gesteld. Deze gezondheidsgerelateerde informatie kan informatie bevatten over uw BMI, gewicht, zwangerschap/borstvoedingstatus en bepaalde operaties. 

Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gezondheidsgerelateerde informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid, die u op elk moment kunt intrekken door contact met ons op te nemen via: privacy@allurion.com.  

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen of ontvangen via onze Services voor de volgende doeleinden:  

- Om onze Services te exploiteren en te beheren.  

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om onze contractuele verplichtingen onder onze Gebruiksvoorwaarden na te komen en wanneer dit in onze legitieme belangen is, zoals:  

 

 • Het verwerken van verzoeken of aanvragen die u doet in verband met onze Diensten, met inbegrip van het Allurion Programma; 

 

 • Contact met je opnemen via e-mail, telefoon, sms of WhatsApp om vragen te stellen over je geschiktheid om deel te nemen aan het Allurion Programma en, als aan de criteria wordt voldaan, een afspraak te regelen met een kliniek; en 

 

 • Onze relatie met u beheren, met inbegrip van het verzenden van administratieve informatie aan u met betrekking tot onze Services en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels en de Services in het algemeen.  

Wanneer we uw gevoelige gegevens (zoals gezondheidsgegevens) verwerken, zullen we u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.  


- Om onze Services te verbeteren, te controleren, te personaliseren en te beschermen. 

Het is in ons legitieme zakelijke belang om onze Services te verbeteren en veilig te houden, waaronder: 

 

 • Analyseren en begrijpen hoe u onze website bezoekt, hoe u met ons communiceert en om uw gebruikerservaring te verrijken en uw relatie met ons aan te passen;  

 

 • Analyseren, testen en onderzoeken van gegevens, ook voor statistische doeleinden 
  ;   
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Allurion Programma;  

 

 • De beveiliging van en het beheer van toegang tot onze gebouwen, IT- en communicatiesystemen, online platforms, websites en andere systemen; en 

 

 • Het voorkomen en opsporen van veiligheidsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadaardige activiteiten. 

Wanneer we uw gevoelige gegevens verwerken (zoals gezondheidsgegevens), verwerken we uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.  

- Voor marketing- en reclamedoeleinden 

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden, zoals: 

 

 • Je de mogelijkheid bieden om je in te schrijven voor webinars op onze website;  

 

 • U informatie sturen over evenementen die door professionele zorgverleners worden georganiseerd;  
  en   
 • U berichten sturen over onze producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn, zoals beschreven in het gedeelte "MARKETING" hieronder.   

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, vertrouwen we op uw toestemming om u marketingcommunicatie te sturen. 

 
- Om onze overeenkomsten af te dwingen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om ons te verdedigen tegen juridische claims of geschillen 

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer dit in onze legitieme zakelijke belangen is, waaronder:  

 

 • Voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen en verzoeken, waaronder rapportage aan en/of audits of onderzoeken door nationale en internationale regelgevende instanties;  
  en   
 • Voldoen aan gerechtelijke bevelen en om onze wettelijke rechten uit te oefenen en/of te verdedigen. 

- Om bedrijfsovernames, fusies of transacties te vergemakkelijken 

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer dit in ons legitieme zakelijke belang is, wanneer we een zakelijke deal sluiten of onderhandelen over een zakelijke deal, waarbij het gaat om de verkoop of overdracht van al onze activiteiten of activa of een deel daarvan. Deze deals kunnen elke fusie, financiering, overname of faillissementstransactie of -procedure omvatten. 

Indien Allurion van plan is persoonsgegevens te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacybeleid, wordt u voorafgaand aan of op het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld, geïnformeerd over dergelijk verwacht gebruik. 

MARKETING

We kunnen contact met u opnemen om u informatie te verstrekken over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandeling over een verkoop aan u. Wij of een van onze geselecteerde partners kunnen contact met u opnemen.  

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie door de afmeldinstructies in elke marketingcommunicatie te volgen of op elk gewenst moment door contact met ons op te nemen via: privacy@allurion.com. 

We blijven contact met u opnemen voor niet-marketinggerelateerde doeleinden als we een correctieve of veiligheidsmededeling moeten doen, of als we u bepaalde informatie moeten sturen op grond van een wettelijke, regelgevende of ethische verplichting. 

 

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we technologieën gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden en informatie over cookies van derden die we gebruiken. 

ONZE OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende partijen: 

 

 1. Onderwerpen die vooraf zijn bepaald door de wet of wanneer dit nodig is om onze Services te beschermen. Er kunnen gevallen zijn waarin uw informatie aan andere partijen wordt doorgegeven om: 

 

 • de rechten van Allurion en de aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede de gebruikers van haar Diensten te beschermen; 
 • de veiligheid van gebruikers van de Services beschermen; 
 • fraude te voorkomen of voor risicobeheer; of 
 • te voldoen aan de vereisten van de wet of gerechtelijke procedures of in het geval van een verzoek om medewerking van een overheidsinstantie, al dan niet wettelijk verplicht. 

 

 1. Onze dienstverleners. Wij schakelen externe serviceproviders in om namens ons en in overeenstemming met onze instructies persoonsgegevens te verwerken voor een van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd, zoals IT-ondersteuning, hosting, analytics, customer care management, juridische diensten, marketingcampagnes en auditing. 
     
 2. Allurion klinieken. We zullen je persoonlijke gegevens delen wanneer je een kliniek hebt geselecteerd en/of om te beoordelen of je in aanmerking komt om deel te nemen aan het Allurion Programma. 
     
 3. Filialen van Allurion. 
     
 4. Andere onderwerpen in geaggregeerde vorm. We kunnen uw informatie ook delen met derden in samengevoegde of niet-persoonlijk identificeerbare vorm. 
     
 5. Potentiële verkopers of kopers van bedrijven, aandelen of activa waaraan wij onze rechten en verplichtingen kunnen overdragen of noveren; in dat geval kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven, aandelen of activa. 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We maken gebruik van fysieke, technische en administratieve maatregelen om de informatie in ons bezit te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, overdracht of wijziging van persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat geen enkele overdracht of opslag van persoonlijke gegevens 100% veilig kan worden gegarandeerd. Hoewel wij ons ertoe verplichten om de informatie die wij in ons bezit hebben te beschermen, kunnen wij de totale veiligheid van de informatie die u ons stuurt, waaronder uw gezondheidsgegevens, niet garanderen of waarborgen. 

 

BELEID VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Onze Services zijn niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. Als u zich bewust bent van het feit dat een minderjarige jonger dan 18 jaar ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@allurion.com. 

We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als we ons bewust zijn van het feit dat een minderjarige jonger dan 18 ons zijn/haar persoonlijke gegevens heeft gegeven, zullen we de nodige maatregelen nemen om dergelijke informatie te verwijderen.

DIRECT MARKETING EN NIET-TRACEERBAARHEIDSSIGNALEN

Allurion deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden voor direct marketing doeleinden. Sommige browsers kunnen het "non-traceability" signaal doorgeven aan de websites waarmee de gebruiker communiceert. Wij nemen geen initiatieven om met deze signalen om te gaan. Als er industriestandaarden worden opgesteld en geaccepteerd als reactie op deze signalen, kunnen we opnieuw evalueren hoe we op deze signalen moeten reageren. 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde herzien. De meest recente versie van de Privacy Policy is van toepassing op het gebruik door Allurion van uw persoonsgegevens en is beschikbaar op de website: https://allurion.com. Wij kunnen naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid. Door onze Diensten te blijven bezoeken of gebruiken nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, accepteert u de voorwaarden van het Privacybeleid zoals herzien. 

BEWAARNEMING VAN GEGEVENS

We bewaren persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid, zolang we een zakelijke noodzaak hebben om dit te doen, of zoals vereist door de wet, afhankelijk van welke periode langer is. Om de juiste bewaarperiode voor uw persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. 

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wanneer u de Services gebruikt, verstrekt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan ons. We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan onze filialen en serviceproviders in de VS en andere rechtsgebieden die mogelijk niet dezelfde bescherming bieden als de wetten voor gegevensbescherming in uw eigen land. In deze gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er relevante waarborgen zijn om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen, onder andere door goedgekeurde contractuele beschermingen (bijvoorbeeld door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules) te implementeren voor de overdracht van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens internationaal overdragen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte "CONTACT OPNEMEN" hieronder. 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Allurion of onze gelieerde ondernemingen (de "Sites van Derden"). Het beleid en de procedures die wij hier beschrijven zijn niet van toepassing op de Sites van Derden. De links vanuit de Services impliceren niet dat Allurion de Sites van Derden goedkeurt of heeft beoordeeld. We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor informatie over hun privacybeleid. 

OVERIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Uw toegang tot en gebruik van de website is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. 

UITOEFENING VAN GEBRUIKERSRECHTEN

U hebt en kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die u ons verstrekt: 

 

Afmelden voor marketingcommunicatie. U kunt zich afmelden voor marketing-gerelateerde communicatie door het volgen van de Opt-out of Unsubscribe instructies in de marketing communicatie die wij u sturen, of door contact met ons op te nemen zoals bepaald in de "CONTACT OPNEMEN" sectie hieronder. U kunt servicegerelateerde communicatie en andere niet-marketinge-mails blijven ontvangen. 

Online tracking uitschakelen. U kunt zich afmelden voor cookies van derden zoals beschreven in ons Cookiebeleid.   

Verzoeken om persoonlijke gegevens. We bieden u ook keuzes die invloed hebben op de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Afhankelijk van je locatie en de aard van je interacties met onze Services, kun je het volgende vragen met betrekking tot je persoonlijke gegevens:  

 

 • Informatie over hoe we persoonlijke gegevens hebben verzameld en gebruikt. We hebben deze informatie beschikbaar gemaakt zonder dat je erom hoeft te vragen door het op te nemen in dit Privacybeleid. 
 • Toegang tot een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld. Waar van toepassing zullen we de informatie verstrekken in een draagbaar, machinaal leesbaar, direct bruikbaar formaat. 
 • Correctie van persoonlijke gegevens die onjuist of verouderd zijn. 
 • Verwijdering van persoonlijke gegevens die we niet langer nodig hebben om de Services te leveren of voor andere wettelijke doeleinden.  
 • Aanvullende rechten, zoals bezwaar maken tegen en verzoeken om beperking van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. 

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. 

Wanneer u is gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Houd er ook rekening mee dat wanneer u uw toestemming intrekt, wij alleen zullen stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens die betrekking hebben op het specifieke onderwerp van de intrekking. 

Om uw rechten in verband met uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte "CONTACT OPNEMEN" hieronder. Afhankelijk van waar u zich bevindt, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in uw land over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. 

CONTACT OPNEMEN  

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of over uw privacy bij het gebruik van onze Services, kunt u contact met ons opnemen via privacy@allurion.com.