Baloni i parë dhe i vetëm gastrik në botë pa endoskopi ose anestezi

Kapsel med maveballon og et glas vand
Kapsel med maveballon og et glas vand

Baloni Për Humbje Peshe Allurion

- Procedurë më pak se 20 minuta

- Vendosur 51,284 Balona

- 84,583 kg të humbur përmes Programit Allurion

- 40+ vende

Qendër marketingu 4C

Modeli i Suksesit 4C

Kërkesat dhe pritshmëritë e konsumatorëve mbeten të paplotësuara me procedurat ekzistuese të humbjes së peshës - pacientët duan komoditetin e një procedure ambulatore. Allurion do të punojë me ju dhe klinikën tuaj për të zotëruar 4C për të mbështetur rritjen e klinikave tuaja dhe për të përmirësuar kënaqësinë e pacientit tuaj:

Besim
Zotëroni vendosjen
Kujdes
Zotëroni Programin
Bindje
Zotëroni bisedën
Lidhje
Zotëroni marketingun

Kërkime Klinike

Paketa e kujdesit virtual allurion

Me paketën e kujdesit virtual Allurion, qëndroni të lidhur me rezultatet e pacientëve në kohë reale pa planifikuar më shumë takime. Paketa e kujdesit virtual Allurion për pacientin përfshin një peshore dhe gjurmues të shëndetit të lidhur me aplikacionin Allurion që ndjek elemntë të ndryshëm të shëndetit dhe një aplikacion Allurion që transmeton rezultate direkt në klinikën tuaj. Për ekipin e kujdesit shëndetësor, ju do të fitoni qasje në Allurion Insights që merr të dhëna të sigurta nga aplikacioni i pacientëve, kështu që ekipi juaj i kujdesit mund t'ju ndihmojë t'i mbani në rrugën e duhur. Gjithashtu, do të jeni në gjendje të shikoni Panelin e Klinikës Allurion me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për të parë se si rezultatet e përgjithshme të klinikave tuaja krahasohen me klinikat e tjera.

Allurion Insights

Allurion Insights lejon klinikat e Programit Allurion të përmirësojnë kujdesin ndaj pacientit dhe të optimizojnë performancën e përgjithshme në nivelin e klinikës. Përmes Allurion Insights ju do të merrni të dhëna të përshtatshme dhe të sigurta në kohë reale nga Aplikacioni Allurion Mobile i pacientëve tuaj individualë dhe lejon të kuptuarit më të thellë të rezultateve të humbjes së peshës, përbërjen e trupit dhe analizat e shëndetit për të mundësuar menaxhimin e pacientit nga fundi në fund.  

- Analiza në kohë reale për pacientët mbi: peshën, aktivitetin dhe gjumin

- End-to-end Menaxhimi i pacientit për klinikën

- Ndjekja e mundësuar nga telehealth

Paneli i klinikës Allurion

Paneli i klinikës Allurion u ofrohet klinikave të Programit Allurion përmes përfaqësuesve të terrenit, për të shqyrtuar rezultatet kryesore klinike të klinikave tuaja dhe vargjet e krahasimit të klinikave të tjera të Programit Allurion. Grumbullim i të dhënave nga aplikacioni celular, analitika, shitjet dhe më shumë

- Analizat mbi humbjen e peshës dhe angazhimin dixhital të konsumatorit

- Siguron renditjen e klinikës sipas kritereve kryesore që lidhen me humbjen e peshës

- Siguron krahasime globale, rajonale dhe specifike të vendeve.